Zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego przepis dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do KRS – poinformował poseł PiS Marek Ast. Dodał, że do skargi dołączono wniosek o zabezpieczanie „tak, aby do czasu rozstrzygnięcia Trybunału, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu”.

Zaskarżony przez posłów PiS art. 11c ustawy o KRS stanowi, że zgłoszenia kandydatów do Rady marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

„Zaskarżyliśmy art. 11c ustawy o KRS w tym sensie, że jeżeli jego rozumienie miałoby być takie, iż należy te załączniki (z nazwiskami osób popierających kandydatów do KRS – red.) ujawnić, to nie jest to zgodne z konstytucją i intencją ustawodawcy” – wyjaśnił Ast.

„Chcemy, żeby Trybunał potwierdził naszą wątpliwość” – dodał.

Z informacji przekazanych przez Asta wynika, że wniosek do TK w tej sprawie został złożony w czwartek przez kilkudziesięciu posłów PiS. 

„Zaskarżyliśmy przepisy do Trybunału z wnioskiem o zabezpieczenie tak, aby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie nie podlegał wykonaniu” – wyjaśnił Ast.

Chodzi o wyrok NSA z końca czerwca. Sąd orzekł wtedy, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm.