„Apeluję do wszystkich, którzy nie są obojętni: módlmy się za autokefalię dla naszego kościoła” — napisał Poroszenko.

Jak dodał, z taką inicjatywą wyszli działacze społeczni.

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola potwierdził wszczęcie procedury nadania autokefalii, czyli niezależności ukraińskiemu Kościołowi prawosławnemu. Podczas obrad nie ogłoszono jednak tomosu (aktu) o powołaniu niezależnej od Moskwy Cerkwi prawosławnej. Synod podjął też decyzję o odwołaniu anatemy dla obecnego zwierzchnika nieuznawanego dotąd przez Kościoły prawosławne ukraińskiego Kościoła prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Filareta.

Przeciwko wydaniu tomosu występuje Rosyjski Kościół Prawosławny, którego Synod zdecydował 14 września w Moskwie, że wycofuje się ze struktur zarządzanych przez Patriarchat Konstantynopolitański oraz zawiesza wszelkie kontakty z Konstantynopolem. Synod zdecydował również, że w czasie modlitw w świątyniach Patriarchatu Moskiewskiego nie będzie wymieniany patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Duchowni Patriarchatu Moskiewskiego i Konstantynopolitańskiego nie będą wspólnie odprawiać nabożeństw.