800px-KHM_Wien_VIIb_105_-_Vandalic_goldfoil_jewelry,_c._300_AD

Po roku 1989 wraz z wolnością podejmowania działalności gospodarczej i zniesieniem monopolu państwowego na handel zagraniczny, w regionie gdańskim powstało 1000 firm zajmujących się produkcją ozdób z bursztynu. Od czasu powstania targów bursztynu i biżuterii Amberif w 1994 roku kontakty z zagranicznymi handlowcami stały się dostępne dla większości nowych firm, a branża bursztynnicza zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Rzemieślnicy pracujący często w warunkach chałupniczych jako podwykonawcy szybko się usamodzielniali, otwierając własne warsztaty i pracownie.

Informacje o liczebności i wartości eksportowanych z Polski wyrobów z bursztynu od lat są szacunkowe, ponieważ nie są gromadzone dane statystyczne w tej dziedzinie (mikro i małe przedsiębiorstwa). Klienci z racji niepowtarzalności kolorystycznej bursztynu dokonują wyboru biżuterii osobiście i sami ją wywożą. Wyroby jubilerskie niechętnie przyjmowane są przez pocztę kurierską z powodu wysokiej wartości ubezpieczeniowej czy też całkowitego wyłączenia z ubezpieczeń. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej i otwarciu granic w 2004 roku swobodnie przepływają do krajów Wspólnoty. Eksperci Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników szacowali wartość eksportu polskich wyrobów ze srebra i bursztynu w ostatnich latach na około 300 mln euro rocznie. Jednak o sile i wartości branży niech świadczy fakt istnienia kilku międzynarodowych imprez wystawienniczych, gdzie największa z nich Amberif skupia prawie 500 wystawców i 6 tysięcy fachowców z całego świata odwiedzających targi.

Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie ma aż 6 profesjonalnych imprez targowych w branży jubilerskiej. Są to wiosenne międzynarodowe targi bursztynu, biżuterii i kamieni jubilerskich Amberif, mniejsze letnie – dedykowane przede wszystkim bursztynowi Ambermart – obie imprezy odbywają się w Gdańsku. W Krakowie prężnie rozwijają się, wiosenne, targi biżuterii i zegarków Jubinale, które zagospodarowały niszę w kontaktach polskich producentów krajami Europy wschodniej i południowej. Targi posiadają mniejszą edycję zimową – Jubinale Christmas. Najmłodszymi zaś są targi organizowane przez branżę jubilerską w Warszawie – GoldExpo.

Polska jest trzecim krajem w Europie (po Włoszech i Niemczech) o największej produkcji wyrobów ze srebra i nieustannie zwiększa swój udział w rynku. Coraz więcej firm łączy bursztyn w nowoczesnych formach ze złotem i innymi kamieniami jubilerskimi. Najważniejszym partnerem handlowym dla branży jubilerskiej i bursztynniczej jest Unia Europejska, następnie USA, Chiny, Rosja, kraje z Bliskiego Wschodu. Należy pamiętać, że poprzez kraje UE biżuteria bursztynowa jest eksportowana na kolejne rynki.

Jubilerstwo jest dziś branżą o dużej innowacyjności, łączy nowe technologie przemysłowe z tradycją rzemiosła, dawnymi technikami i pracą ręczną wykwalifikowanych rzemieślników. Produkcja odbywa się na wysoce zaawansowanych urządzeniach, często polskiej produkcji. W ostatnich latach wprowadzana jest technologia projektowania komputerowego (rapid prototyping), która jest jedną z najbardziej innowacyjnych metod współczesnego projektowania. Współczesne polskie wzornictwo przełamuje skutecznie stereotyp niemarkowej biżuterii o charakterze pamiątkarskim.

Dziś biżuteria z bursztynem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kojarzonych z Polską produktów, co powoduje, że przedmioty dekorowane bursztynem są jednymi z najczęściej zamawianych prezentów dyplomatycznych dla zagranicznych gości. W Chinach przymiotnik „polski” stanowi o wysokiej jakości zarówno użytego w biżuterii bursztynu jak i jakości wykonania czy wzornictwie.

W Polsce działa ponad 1000 firm zajmujących się produkcją biżuterii srebrnej i złotej z bursztynem. Zlokalizowane są głównie w rejonie pomorskim. Ich siłą jest elastyczność, kreatywność we wzornictwie, podążanie za trendami mody oraz wdrażanie ich w segmencie biżuterii. Najpoważniejsze zadanie to dalsza wspólna praca nad marką „polskiej biżuterii” oraz unikanie falsyfikatów. Dlatego też Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników od dwóch lat prowadzi laboratorium badania i certyfikacji wyrobów z bursztynem by zagwarantować autentyczność wyrobów i zwiększyć zaufanie klientów do polskiego bursztynu.

Źródło: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Source: Polski bursztyn przełamuje stereotyp biżuterii