Naziemny Segment Współpracujący Copernicus na 5-lecie Polski znajdzie się w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polskie instytucje naukowe i przemysłowe uzyskają stały i pewny dostęp do danych satelitarnych z konstelacji satelitów Sentinel – tak wynika z parafowanego właśnie porozumienia z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczącego przystąpienia Polski do Naziemnego Segmentu Współpracującego.

Colour_vision_for_Copernicus

Copernicus to tzw. monitoring Ziemi

– Dziś, przy okazji świętowania piątej rocznicy obecności Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej parafujemy wynegocjowane już porozumienie na przystąpienie do Naziemnego Segmentu Współpracującego, które zostanie podpisane po zakończeniu wymaganych procedur – mówi Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Dzięki temu polskie podmioty będą miały zapewniony stały i szybki dostęp do danych satelitarnych, a także do produktów i narzędzi oferowanych przez ESA.

Dane satelitarne pochodzą z konstelacji satelitów Sentinel, które zostały wyniesione jako komponent kosmiczny programu Copernicus. Jest to europejski program monitorowania Ziemi, który obejmuje obserwacje obszarów morskich, atmosfery, obszarów lądowych i zmian klimatu, a także usługi dotyczące przeciwdziałania sytuacjom kryzysowych i zapewnienia bezpieczeństwa. Ma na celu zapewnienie Europie ciągłego, niezależnego i niezawodnego dostępu do danych i informacji. Koordynatorem wdrożenia programu Copernicus w Polsce jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dane satelitarne – i dla administracji, i dla gospodarki

Jednym z ważniejszych celów przyjętej przez rząd w tym roku Polskiej Strategii Kosmicznej jest rozwój infrastruktury do przetwarzania i wykorzystania danych satelitarnych. Infrastruktura ta posłuży nie tylko instytucjom publicznym, ale również rynkowi – przetwarzanie danych satelitarnych ma bowiem duży potencjał eksportowy.

Uczestnictwo w Naziemnym Segmencie Współpracującym to pierwszy etap realizacji tego celu. Drugim będzie uruchomienie repozytorium danych satelitarnych, które stanie się bazą dla krajowej platformy wielotematycznej oferującej bieżące i archiwalne dane satelitarne oraz narzędzia do ich procedowania. Za repozytorium odpowiadać będzie wyłoniony w konkursie MNiSW krajowy operator danych satelitarnych, który rozpocznie działalność w przyszłym roku.

Informacje pochodzące z repozytorium wykorzystywane będą przez administrację publiczną na potrzeby szybszej i efektywniejszej realizacji swoich zadań (choćby w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności), a także przez biznes.

Pięć lat w ESA

Polska należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej od listopada 2012 roku. Od tego czasu bierze udział w programach obowiązkowych, finansowanych ze składek państw członkowskich, a także w 11 programach opcjonalnych. Wartość subskrypcji do programów opcjonalnych wzrosła o 25 proc., dzięki dodatkowym środkom przeznaczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Ministerstwo Rozwoju. Dzięki zwiększeniu środków w przetargach organizowanych przez ESA może brać udział więcej polskich podmiotów – na początku przynależności Polski do Agencji było ich mniej niż 50, obecnie jest ich ponad 300 (głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply