Jak informuje Sputnik Białoruś, współpraca obu krajów w sferze humanitarnej nabiera obrotów. Walerij Skakun zaznaczył, że jeszcze 5 lat temu wartość wspólnych projektów była niewielka, ale z czasem wzrosła zarówna ich liczba, jak i ilość angażowanych w nie środków.

„Chciałbym podkreslić szczególną rolę ambasady Polski na Białorusi w udzielaniu wsparcia w realizacji na Białorusi projrektów socjalnych, ukierunkowanych przede wszystkim na integrację społeczną i umocnienie materialno-technicznej bazy w placówkach ochrony zdrowia oraz edukacyjnych” – poinformował białoruski urzędnik.

W czasie trwania dwustronnej współpracy Polska i Białoruś zrealizowały kilkadziesiąt projektów z udziałem polskiego kapitału – stworzono m in. szkółkę żeglarską w Brasławiu, pensjonat pobytu tymczasowego dla dzieci i dorosłych wymagających leczenia, zorganizowano miejsca pracy dla inwalidów w Baranowiczach.

Ten rok nie był wyjątkiem. W różnych sferach działaności ambasada Polski, w ramach wspierania sfer współpracy humanitarnej, zrealizowała projekty o łącznej wartości ponad miliona euro. Projekty są realizowane, zgodnie z tradycją, na całym terytorium naszego kraju – podkreślił Skakun.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.