Internet już informuje.

American Airlines będą lądowały w Krakowie. z cywilami?

Czy też z urzędnikami ,w tym ze Stuttgartu (centrala CIA w EU) ?
Oczywiście z cywilami z USA,którzy będą ryzykować swoje życie za wolność naszą i waszą.

Jestem za zmianami w Polsce i w EU,w tym za prawem z USA(prawo rodzinne).Na serio.

Tak samo jestem za Technologią i pozytywnymi zmianami dla naszej planety.Polska administraacja wykonuje rozkazy.

Kneset decyduje za Sejm,FED za Polski Bank Narodowy,koncern Altria czyli mam pytanie:kiedy do cholery Polska będzie stanem związkowym USA lub pod patronatem prawa USA?

Jak Portoryko?

Zgodnie z sekcją trzecią artykułu IV Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przyjmowanie nowych państw do Unii leży w gestii Kongresu. Stany członkowskie są zobowiązane do „pełnego zaufania i wiarygodności”, co obejmuje umowy prawne, małżeństwa oraz wyroki sądów. Rząd Federalny zapewnia stanom obronę cywilną i wojskową – jak głosi Konstytucja, jest to „poręczanie republikańskiego rządu w każdym stanie Unii” Akt przyjęcia nowego stanu musi być potwierdzony przez Kongres, gdzie ustalane są wymogi, które muszą być spełnione przed uznaniem państwowości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/51._stan