IAEA publikuje raport z misji weryfikacyjnej IRRS: Polska wzmocniła ramy regulacyjne dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

radioactive-threat

Międzynarodowa Agencja Energi Atomowej (IAEA) opublikowała raport z misji weryfikacyjnej Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (misja weryfikacyjna IRRS), która została przeprowadzona w Państwowej Agencji Atomistyki w dniach 16-23 czerwca br.

Misja weryfikacyjna IRRS miała na celu sprawdzenie, na ile polski dozór jądrowy uwzględnił uwagi ekspertów, przekazane w podstawowej misji IRRS przeprowadzonej w 2013 r. Eksperci ustalili, że działania polskich instytucji zasługują na szczególne uznanie, ponieważ wszystkie zgłoszone wtedy sugestie i rekomendacje zostały wdrożone w systemie krajowego dozoru jądrowego.

Raport stwierdza również, że utrzymanie przez PAA dotychczasowego, pozytywnego kierunku zmian jest szczególnie istotne w obliczu realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Autorzy podkreślają, że program ten będzie stanowił wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych weń interesariuszy, jednak dotychczasowe działania dozoru jądrowego utwierdzają w przekonaniu, że PAA będzie kompetentnie pełnić swoją rolę.

Podsumowując wyniki Misji IRRS, eksperci zasugerowali doprecyzowanie niektórych przepisów szczegółowych (np. w formie zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA) oraz zasugerowali zagwarantowanie zasobów na kontynuację rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie. Co ważne, zidentyfikowali też szereg wyróżniających się inicjatyw PAA, takich jak m.in. rozwijanie planowania strategicznego, wzmacnianie kultury bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, rozwijanie działań komunikacyjnych, a także dotychczasowe działania dot. implementacji zintegrowanego systemu zarządzania.

Mechanizm IRRS został wprowadzony przez IAEA w celu wzmocnienia efektywności infrastruktury państw członkowskich związanej z bezpieczeństwem materiałów jądrowych, źródeł i odpadów radioaktywnych, przy jednoczesnym podkreśleniu odpowiedzialności państw członkowskich za bezpieczeństwo tych materiałów (oraz ich transportu) na ich terytorium. W tym celu przegląd IRRS obejmuje porównanie rozwiązań prawnych, technicznych i politycznych stosowanych w poszczególnych państwach ze standardami IAEA i dobrymi praktykami.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply