Kepler_spacecraft_artist_render_(crop)

Znajdujący się w gwiazdozbiorze Andromedy obiekt otrzymał nazwę katalogową TYC 2836-1816-1. Zauważył go, przeglądając dostępną w internecie bazę danych NSVS (Northern Sky Variability Survey), student UJ Adam Tużnik. Analizą wybranych danych zajął się współpracujący z nim Gabriel Murawski.

Rozpoznana została gwiazda zmienna typu RS o bardzo dużych zmianach blasku, które mogą być obserwowane nawet przez amatorskie teleskopy. Wywołane są one przez plamy – ciemne obszary na powierzchni gwiazdy, które na skutek ruchu obrotowego stają się raz widoczne, a raz znikają. Widoczna jest także ich ewolucja – zmiany rozmiarów i przemieszczenie mogą być rozpoznane na podstawie zmian krzywej blasku.

Największe plamy na tej gwieździe były widoczne w 2015 roku, gdyż minimum blasku było najgłębsze z dotychczas obserwowanych. W przypadku braku widocznych plam od strony obserwatora, TYC 2836-1816-1 świeci z jasnością około 12,2 magnitudo. Dwa lata temu zmiana sięgała nawet do 12,75 mag, a spadek 0.55 mag świadczy o pokryciu widocznej części tarczy gwiazdy plamami aż w 40 proc.

Z pewnością tego typu odkrycia są bardzo ważne i rzucają one nowe światło na to, jak powszechne we Wszechświecie są gwiazdy z tak interesującymi strukturami występującymi na ich powierzchni. Dlatego nowe odkrycia dokonywane nie tylko przez zawodowych astronomów, ale również takie jak dokonane przez dwóch polskich studentów, mają szansę przyczynić się do lepszego poznania oraz zrozumienia natury tego typu obiektów we Wszechświecie.

źródło: Urania. Postępy astronomii

Source: Polscy studenci odkryli nietypową gwiazdę