Pierwsi Amerykę zasiedlili wychodźcy z terenów współczesnej Rosji

Badacze przeprowadzili analizę DNA indiańskiej dziewczyny żyjącej na Alasce około 11,5 tysiąca lat temu, której pozostałości odkryto w 2013 roku. Jej dane genetyczne nie zgadzały się ze znanymi wcześniej południowymi i północnymi autochtonicznymi Amerykanami. 

Dane znalezisk archeologicznych na Alasce wskazują na istnienie nieznanej populacji autochtonów, których naukowcy nazwali „starożytnymi Beringianami”. 

„Dane genetyczne świadczą o tym, że ludzie mogli dostać się na kontynent w ramach jednej fali migracyjnej, możliwe, że ponad 20 tysięcy lat temu” – świadczy badanie. 

Jak odnotowują naukowcy, dane genetyczne starożytnych Beringian stanowią wielki potencjał „z punktu widzenia odpowiedzi na pytania związane z wczesnym zasiedleniem Ameryki”. 

Według rezultatów badań, pierwsi przedstawiciele Beringian pojawili się około 36 tysięcy lat temu na terytorium Północno-Wschodniej Azji. Zmiany klimatu zmusiły tę populację do migracji na Alaskę przez istniejący w okresie zlodowaceń pas lądu – Beringię. 

„Udowodniliśmy, że ludzie przybyli na Alaskę ponad 20 tysięcy lat temu. Po raz pierwszy mamy bezpośredni dowód genetyczny, że wszyscy autochtoniczni Amerykanie pochodzą z jednej populacji, a głównym czynnikiem jest migracja” – powiedział kierujący badaniami Eske Willerslev.

Leave a Reply