Peru to kraj jednoczący wiele kultur i narodów. Ponad 60% mieszkańców to Metysi, ponad 20% — potomkowie Inków, Keczua, którzy zamieszkują głównie rejony górskie, poszczególne ich grupy współtworzą rdzenne plemiona Amazonii. Projekt ustawy zatwierdzono po rozmowach z przedstawicielami różnych narodów.

Odtąd podżeganie do rasowej nienawiści będzie przedmiotem postępowania karnego, a dyskryminacja rasowa i etniczna będzie traktowana jako wykroczenie. Na przykład w placówkach oświatowych wykładowcy zostaną zwolnieni, jeśli naruszą ustawę.

Jednocześnie dokument gwarantuje i wspiera dostęp obywateli z różnych grup etnicznych do wykształcenia, kultury, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, urzędów pracy.

3 komentarze

Comments are closed.