Wprowadzenie zmian w konstytucji poparło pod koniec października 80 członków 120-osobowego parlamentu. Zmiana nazwy kraju, kończąca spór z Grecją, była warunkiem przyśpieszenia procesów akcesji do NATO i UE. Premier Zoran Zaew zdołał zebrać konieczną liczbę głosów, która umożliwi mu wniesienie zmian do ustawy zasadniczej republiki, przewidujące dodanie w całym tekście słowa „Północna” przed nazwą „Macedonia”, zmianę preambuły konstytucji, gwarancje nienaruszalności granic i integralności terytorialnej oraz działania na rzecz wsparcia mniejszości za granicą. W czwartek po rozpatrzeniu poprawek odbyło się głosowanie nad ostatecznym zatwierdzeniem ustawy.

Cztery poprawki do konstytucji deputowani kolejno przyjmowali od siebie w pustej do połowy sali. Zaew potrzebował trzech dni, żeby przekonać konieczną liczbę deputowanych. Posłowie największej opozycyjnej partii WMRO-DPMNE zbojkotowali posiedzenie i przeprowadzali akcje protestu przed budynkiem Zgromadzenia w Skopje.

Pod zatwierdzoną przez parlament ustawą musi złożyć podpis prezydent Macedonii Gorge Iwanow, który jednak tego odmawia.