Ostrzejsze kary dla kierowców przejeżdżających obok stojących, szkolnych autobusów

Izba Reprezentantów Illinois zatwierdziła projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców wyprzedzających stojące, szkolne autobusy. Za pierwsze tego typu wykroczenie grozi mandat w wysokości 300 dolarów a za drugie już tysiąc dolarów. Ustawa trafi teraz pod obrady stanowego Senatu. Zwolennicy podwojenia kar dla kierowców przejeżdżających obok szkolnych autobusów twierdzą, że chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci wsiadających lub wysiadających z tych autobusów. Wielu kierowców mimo wyciągniętego znaku “Stop” przejeżdża obok szkolnych autobusów ignorując w ten sposób obowiązujące przepisy.

Leave a Reply