„Izrael nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego w kwestii zapewnienia ochrony zdrowia i dobrostanu ludności palestyńskiej, która jest pod jego kontrolą” — powiedział.

Według Linka ze względu na okupację ze strony Izraela system opieki zdrowotnej w Strefie Gazy jest na skraju upadku.

„Izraelska okupacja terytoriów palestyńskich, z rozbudową osiedli, aneksją terytoriów, konfiskatą prywatnej i publicznej ziemi, grabieżą zasobów, publicznymi oświadczeniami o chęci stałej kontroli nad całą częścią terytorium palestyńskiego i jego fragmentami, niesie ze sobą bardzo destrukcyjny wpływ na ochronę zdrowia i szersze społeczne uwarunkowania dla zdrowia Palestyńczyków na okupowanym terytorium” — powiedział ekspert.

Podkreślił, że władza okupacyjna na tymczasowy okres okupacji jest zobowiązana do zapewnienia prawa ludności do opieki zdrowotnej.

„Na podstawie tych zobowiązań Izrael naruszył swoje obowiązki w odniesieniu do prawa do opieki zdrowotnej na okupowanych terytoriach palestyńskich” — podsumował Link.