Oświadczenie organizacji mówi, że sarin „z bardzo dużym prawdopodobieństwem” został zastosowany na południe od miasta Lammen w dniu 24 marca 2017 roku. Następnego dnia chlor został zastosowany w rejonie szpitala w Latamen.

Podkreśla się, że ustalenia odnośnie incydentów z 24 i 25 marca zostały dokonane na podstawie zeznań naocznych świadków, analiz epidemiologicznych i próbek środowiskowych.

Raport z misji został przedłożony Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Władze syryjskie wielokrotnie stwierdzały, że nigdy nie użyły broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej i terrorystom, a cały arsenał chemiczny został wywieziony z kraju pod kontrolą OPCW.