Za rezolucją zagłosowało 70 krajów, przeciwko — 26, 76 krajów wstrzymało się. Wśród tych, którzy wsparli inicjatywę Ukrainy, większość to państwa europejskie i USA, a także Gruzja. Przeciwko głosowały Rosja, Chiny, Indie, Serbia, Armenia, Białoruś, Kuba, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, RPA i inni. Wiele krajów Bliskiego Wschodu i Środkowej Afryki (Egipt, ZEA, Oman), a także Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Salwador, Chile) wstrzymało się od głosu.

Projekt rezolucji Ukrainy w sprawie sytuacji w sferze praw człowieka na Krymie w połowie listopada został przekazany do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dokument dotyczący aspektów społecznych, humanitarnych i kulturowych został przyjęty przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ i miał zostać rozpatrzony na plenarnym posiedzeniu 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Dokument naciska na Rosję, by wykonała 12 zaleceń w celu „niezwłocznego położenia kresu wszystkim naruszeniom praw człowieka wobec mieszkańców Krymu”.    

Leave a Reply