Naukowcy odkryli tę gwiazdę przy użyciu teleskopu Kecka (Hawaje) i zmierzyli jej prędkość obrotową, prędkość radialną, a także określili jej skład chemiczny. Okazało się, że PG 1610 + 062 jest młodą masywną gwiazdą, która leci z prędkością wystarczającą do opuszczenia Drogi Mlecznej.

Powodem, który pozwolił na rozwinięcia tak dużej prędkości, jest czarna dziura o średniej masie. Wcześniej uważano, że gwiazdy uciekające powstają, gdy supermasywna czarna dziura niszczy system podwójny. Jednak trajektoria lotu PG 1610+062 nie przebiega w pobliżu centrum galaktyki, gdzie znajduje się supermasywna czarna dziura Sagittarius A.

Zgodnie z przewidywaniami czarne dziury o średniej masie powinny istnieć w młodych gromadach gwiazd w ramionach spiralnych Drogi Mlecznej, jednak dotychczas nie odkryto takich obiektów. Ponadto pozostaje tajemnicą, w jaki sposób powstają te ciała niebieskie.