„W odpowiedzi na zaproszenie polskich władz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE powołało dziś misję obserwacji wyborów parlamentarnych, które odbędą się w Polsce 13 października” – głosi komunikat.

Misja wyborów, którą pokieruje ambasador Jan Petersen, składa się z podstawowej grupy złożonej z dziesięciu ekspertów w Warszawie i 10 długoterminowych obserwatorów, którzy będą obecni w całym kraju od 17 września.

Misja oceni, czy wybory odbywają się zgodnie ze zobowiązaniami OBWE i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami i standardami wyborów demokratycznych, a także z ustawodawstwem narodowym.

„Obserwatorzy przyjrzą się podstawowym etapom wyborów, takim jak rejestracja wyborców, rejestracja kandydatów, działalność agitacyjna, praca administracji wyborczej i odnośnych organów państwowych, ustawodawstwo wyborcze i jego stosowanie, rozstrzyganie sporów związanych z wyborami, a także naświetlanie kampanii wyborczej w mediach” – głosi komunikat.

Misja ODIHR nie będzie prowadzić systematycznego i wszechstronnego monitoringu głosowania, zajmować się liczeniem głosów i ustalaniem wyników w dzień wyborów zgodnie z metodologią ODIHR w zakresie wszechstronnego monitoringu wyborów. Jednak członkowie misji odwiedzą pewną ilość lokali wyborczy w dzień głosowania.

Raport końcowy zawierający uogólnione wyniki obserwacji i rekomendacje zostanie opublikowany mniej więcej po upływie dwóch miesięcy od czasu zakończenia wyborów.