Pipes przyszedł na świat w Polsce 11 lipca 1923 roku, w 1940 roku uciekł od nazistów do USA. Służył w amerykańskim lotnictwie, równolegle ucząc się języka rosyjskiego. W 1946 roku wstąpił w mury Uniwersytetu Harvarda. Na uczelni pracował aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku.

Głównym przedmiotem badań Pipesa była historia Rosji okresu carskiego oraz historia rosyjskiej rewolucji. Jego wykładów słuchały tysiące studentów, prace pod jego kierunkiem napisało kilkudziesięciu doktorantów. Pipes prowadził też aktywną politykę względem Związku Radzieckiego. W 1976 roku pokierował zespołem CIA, którego zadaniem była analiza „zagrożenia ze strony ZSRR”. W latach 1981-1983 Pipes pracował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

W 2016 roku bardzo negatywnie oceniał przyszłość Ameryki w przypadku objęcia władzy przez Donalda Trumpa.

Do najbardziej znanych prac Pipesa należą: „Rosja carów”, „Rewolucja rosyjska. Trzy pytania”, „Dwie drogi Rosji”.