Łącznie ocena obejmowała 189 państw — 59 wysoko rozwiniętych i 38 krajów o niskim poziomie rozwoju. Należy zauważyć, że w 2010 roku ten wskaźnik wynosił odpowiednio 46-49. Kraje oszacowano na podstawie średniej oczekiwanej długości życia, średniego i oczekiwanego czasu trwania nauki oraz produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca.

Pierwsze miejsce zajęła Norwegia. W tym kraju, średnia długość życia wynosi nieco ponad 82 lat, średni czas trwania nauki — około 12 lat, oczekiwany — trochę mniej niż 18 lat, a PKB wyniósł ponad 68 tysięcy dolarów.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również Szwajcaria, Australia, Irlandia, Niemcy, Islandia, Hongkong, Szwecja, Singapur i Holandia.

Ranking zamyka Niger, gdzie średnia długość życia jest równa 60 lat, średni czas trwania nauki wynosi dwa lata, a oczekiwana długość — około pięciu i pół roku, a PKB w przeliczeniu na mieszkańca wynosi tylko 906 dolarów.