„Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowy obowiązek zareagowania na zagrożenie hybrydowe spoczywa na kraju, który staje się celem, NATO jest gotowa, na podstawie decyzji Rady (Pólnocnoatlantyckiej — red.) pomóc każdemu sojusznikowi na każdym etapie kampanii hybrydowej. W przypadku wojny hybrydowej Rada może pojąć decyzję o zastosowaniu artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, jak w przypadku zbrojnej napaści”- stwierdzono w dokumencie, który został rozpowszechniony przez centrum prasowe NATO.

Artykuł 5 Karty NATO głosi, między innymi, że „zbrojna napaść na jedno lub więcej (państw — red.)  w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko wszystkim.”