Poinformowała o tym rzeczniczka prezydenta Ukrainy w parlamencie, deputowana do Rady Najwyższej z ramienia Bloku Piotra Poroszenki Iryna Łucenko.

„NATO nadało Ukrainie status państwa aspiranta. Prezydent Ukrainy pogratulował sojuszowi tej decyzji. Oznajmił, że kolejnym krokiem ma być plan działań na rzecz członkostwa Ukrainy w NATO” — oznajmiła Łucenko podczas posiedzenia rady uzgadniającej. Jak poinformowano na oficjalnej stronie Bloku Petra Poroszenki, była o tym mowa w liście prezydenta do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w lutym 2018 roku, „gdzie, powołując się na art. 10. Traktatu Północnoatlantyckiego, oficjalnie zapisano dążenie Ukrainy do członkostwa w sojuszu”.

Podkreśliła także, że kontynuując kurs na wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony, prezydent oznajmił, że rozpatruje się możliwość wprowadzenia do preambuły Konstytucji dążenie Ukrainy do wejścia do UE i NATO. „Teraz ostateczną decyzję powinna podjąć Rada Najwyższa” — podsumowała Łucenko.