QT7ktkqTURBXy9hNmFhYzM4MDQ0OGY3NTFkZDcyMzAyZDRkZDkyMWQ3Mi5qcGVnk5UDFQDNA7fNAheTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzE0MGIxY2ZlN2YwYWM1MmVkYzAxMGQ3MDk3OGU4NGJlLnBuZwDCAA

Banknot z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski wykonała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Do obiegu został wprowadzony 12 kwietnia 2016 r., w nakładzie 35 tysięcy sztuk. Autorem projektu jest Krystian Michalczuk, artysta-grafik z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Nagroda przyznawana przez International Association of Currency Affairs (IACA) jest jedną z najbardziej prestiżowych w branży producentów banknotów.

Złota statuetka IACA dla banknotu z Polski została przyznana po raz drugi. Przed dwoma laty nagrodzono także inny polski banknot, wyprodukowany na podłożu polimerowym, zatytułowany: „Setna rocznica utworzenia Legionów Polskich”.

Ponadto w tym roku, do nagrody IACA w kategorii „najlepszy banknot promocyjny”, nominowano kolejny druk zabezpieczony, pt. „Szachy”, który powstał w Wytwórni. Prezentuje on najnowsze możliwości technologiczne PWPW S.A.

Nagrodę ex aequo otrzymał Bank Centralny Chin za banknot 100-yuanowy.

Banknoty, obok rachunków banków komercyjnych w banku centralnym, są częścią agregatu pieniężnego (to różne miary ilości pieniądza w gospodarce, przy czym mianem pieniądza określa się aktywa, które można szybko zamienić na gotówkę bez znacznej utraty ich wartości. W praktyce agregaty pieniężne określone są jako sumy wartości gotówki w obiegu oraz depozytów bankowych o różnym stopniu płynności. W poszczególnych krajach wykorzystywane są różne definicje agregatów pieniężnych; w krajach Unii Europejskiej definicje agregatów pieniężnych zostały ujednolicone).

Udział banknotów w wartości gotówki w obiegu w Polsce i państwach strefy euro wynosi 97-98 proc. Z tego względu produkcja banknotów uznawana jest za działalność o strategicznym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa państwa oraz dla stabilności systemu płatniczego.

Przed wprowadzeniem banknotów w obrocie funkcjonował pieniądz kruszcowy, czyli monety ze szlachetnych metali. Banknoty pojawiły się jako kwity depozytowe emitowane przez instytucje, u których depozytariusze składali monety. Po okazaniu banknotu jego emitent miał obowiązek wypłacić ekwiwalent w kruszcu.

yuen-newnote

Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach w IX w. n.e., w XIII w. stosowali je także Mongołowie. Najstarszy opis funkcjonowania w Chinach handlu opartego wyłącznie na obrocie banknotami znajduje się w dziele „Osobliwości miast i dziwy podróży 1325-1354”, Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta.

A teraz trochę teorii: zgodnie z terminologią bankową i numizmatyczną banknot posiada dwie strony: przednią stronę banknotu (zwaną potocznie awersem), oraz odwrotną stronę banknotu (czyli rewers). Przednia strona banknotu bezwzględnie zawiera informację pisemną o emitencie i nominale banknotu oraz już jako elementy dekoracyjne wizerunek postaci, budynku, rośliny, zwierzęcia lub innego motywu jednoznacznie kojarzącego się z krajem emitenta i jest drukowana takimi technikami druku jak typooffset, staloryt, typografia (strona odwrotna może jej dorównywać lub pozostać niezadrukowana, np. niemieckie banknoty inflacyjne z lat 20. XX w.), oraz zawiera szereg zabezpieczeń. Również wszystkie dodatkowe cechy banknotu zawierane są przede wszystkim na stronie przedniej, np. znaki dla osób niewidomych.

Większość banknotów posiada wydrukowaną nazwę emitenta (banku centralnego lub podobnej instytucji) oraz podpis jej prezesa. Banknoty euro posiadają nazwę emitenta w postaci trzyliterowych skrótów (w pięciu językach) od nazwy: „Europejski Bank Centralny” oraz podpis prezesa tego banku.

Pierwsze polskie banknoty (wówczas były to bilety skarbowe), puszczono w obieg 16 sierpnia 1794 r. w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej, w trakcie trwania oblężenia miasta przez wojska rosyjskie.

image (1)

Z ciekawostek można odnotować, ze największy banknot na świecie ( 35,56 cm na 21,59 cm) o wartości 100 000 peso wyemitował bank Filipin z okazji stulecia powstania przeciw Hiszpanom. Wówczas banknot ten pobił wcześniejszy rekord należący, a jakże!, do Chińczyków, którzy za czasów dynastii Ming, miały w obiegu banknot o wymiarach 22 na 33,5 cm o wartości jednego kuna.

Source: Najpiękniejszy banknot świata to polskie 20 zł