Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas pikniku rodzinnego w Siemianowicach Śląskich, że istotą prowadzonej przez rząd polityki jest łączenie różnych obszarów: programu gospodarczego ze społecznym, troski o ekologię z dążeniem do pobudzania rozwoju nowoczesnego przemysłu. Szef rządu podkreślił zarazem, że dla zbudowania silnego i dostatniego kraju Polacy potrzebują się wzajemnie – nawet jeśli dzielą ich różnice przekonań. 

Śląsk wskazał Mateusz Morawiecki jako przykład skuteczności polityki gospodarczej rządu, bez której nie byłyby możliwe zakrojone na szeroką skalę programy społeczne, na które Polska przeznacza ponad 80 miliardów złotych rocznie. Premier przypomniał, że na Śląsku “cztery lata temu chciano zamykać wszystkie, czy większość kopalni”. Wiele z nich bankrutowało. “My doprowadziliśmy do ich utrzymania, odrodzenia” – podkreślił szef rządu.
Dodał, że kopalnie są obecnie chlubą śląskiego przemysłu i dodał, że chce, aby Śląsk był nadal dla Polski jego “sercem”. Unowocześnienie technologiczne ma jednak dokonywać się z zachowaniem szacunku dla tradycyjnych dla Śląska gałęzi przemysłu jak górnictwo, hutnictwo i energetyka. Ma także iść w parze z troską o środowisko naturalne.
Mateusz Morawiecki obiecał, że rząd będzie walczył o sprawiedliwą transformację energetyczną i ekologiczną. Przypomniał, że około miesiąc temu Polska otrzymała niespodziewanie na Radzie Europejskiej nowy dokument “Pełna neutralność klimatyczna do roku 2050”. Realizacja jego zapisów – jak tłumaczył premier – “oznaczałaby dla Górnego Śląska, dla Zagłębia i całego województwa bardzo duże koszty – kolejną wielką falę transformacji, upadłości i problemów”.
Premier podkreślił, że rząd zgodzi się wyłącznie na takie zmiany, które będą wsparte odpowiednimi funduszami. Zapewnił, że tak długo jak Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawowało władzę, będzie do końca walczyć o sprawiedliwą transformację w dziedzinie energetyki i ekologii.
Mateusz Morawiecki przypomniał także, że Górny Śląsk zawsze był ostoją wartości rodzinnych. Zapewnił, że troską o rodziny stanowi cel i priorytet jego rządu. Jest ona – jak mówił – u podstawy całej polityki państwa.
Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę, że dla zbudowania silnego i dostatniego kraju Polacy potrzebują się wzajemnie – nawet jeśli dzielą ich różnice przekonań.
Szef rządu podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem reprezentującym centrum, obozem patriotycznym, uznającym Polskę za najwyższą wartość, który jednak szanuje różne tradycje ideowe, bo są one w społeczeństwie potrzebne. “Jedni mają poglądy bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy” – podkreślił premier. Dodał, że “również w tej lewicowej – nazwijmy to dawnej “PPS-owskiej” tradycji tam rosła ta wrażliwość społeczna – jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej”. “To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również robotniczej myśli socjalistycznej” – zaznaczył premier, dodając, że ta myśl “jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna”.
Premier wyraził także przekonanie, że podwyższenie zarobków Polaków, do którego dąży w swojej polityce gospodarczej rząd, jest celem uniwersalnym. Jak mówił, to jest coś, co łączy i tych, którzy są bardziej lewicowi i osoby o poglądach bardziej prawicowych. “Łączy nas to, że tu chcemy budować silną Polskę, a nie tworzyć dla Polaków warunki do emigrowania. Chcemy, żeby Polacy wracali z emigracji” – podkreślał Mateusz Morawiecki zapraszając rodaków do powrotu.
Do Siemianowic Śląskich premier przyjechał z Katowic, gdzie brał udział w wojewódzkim Święcie Policji.
Mateusz Morawiecki jest liderem listy wyborczej PiS w Katowicach w zbliżających się wyborach do Sejmu.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/zbiorcza/jl/kj