Według Bane dokument napisany przez Jacksona w 2006 roku powinien zastąpić jego testament z 2002 roku. Zgodnie z obowiązującym testamentem piosenkarz pozostawił majątek rodzinnemu funduszowi powierniczemu i wskazał swoją matkę Catherine Jackson jako prawną opiekunkę swoich trojga dzieci.

Według Bane w dokumencie z 2006 roku Jackson „szczegółowo opisał, w jaki sposób należy zachować i zachować jego dziedzictwo”.

Była rzeczniczka piosenkarza oświadczyła, że ​​była obecna przy złożeniu tego dokumentu i zna jego treść. Według niej innym świadkiem był notariuszem. Nie wie, gdzie może być teraz dokument.

„Marzyłam, miałam nadzieję i modliłam się, aby wola Michaela Jacksona z 6 października 2006 roku została odnaleziona, odkryta, spadła z nieba” – oświadczyła Bane.

Zauważyła, że ​​w ciągu dziesięciu lat po śmierci piosenkarza w imieniu Michaela Jacksona nie przekazano darowizn fundacjom, uniwersytetom, szpitalom ani studiom nagrań, chociaż piosenkarz zaplanował, że część jego dziedzictwa zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

Według The Independent w testamencie z 2002 roku piosenkarz wyznaczył współwykonawców dla swojego mienia. Relacje między nimi a krewnymi Jacksona pozostają napięte.

Przedstawiciele rodziny Jacksonów powiedzieli gazecie, że Ramon Bane nie jest upoważniona do działania w imieniu Michaela Jacksona i nie może używać jego nazwiska „do celów charytatywnych lub komercyjnych”.

Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku w wieku 51 lat.