Kontekst marszu niepodległości

Taki marsz niepodległości powinien odnosić się do kontekstu i coś wyrażać.

Zastanówmy się jaki jest kontekst dziś, Polska jest okupowana przez obce wojska a zadanie administracji otrzymała obca agentura. Nie wiem jak czytelnik, ale naszym zdaniem nie może być mowy o jakiejś niepodległości Polski dzisiaj.

Jaki jest kontekst przed 100 laty ?

W ramach reorganizacji struktur politycznych Europy, tzn. likwidacji kilku monarchii w celu przejęcia pełni kontroli przez kompleks finansowy, zaistniała potrzeba innej struktury organizacji Europy, z rozpadłych monarchii utworzono dla lepszej kontroli mniejsze jednostki państwowe, jak n.p. Polska, Węgry, Czechosłowacja, … które można było daleko łatwiej kontrolować i sterować niż wielkie organizmy monarchiczne z czasu przed I Wojną.

Aby móc wyznaczyć odpowiednie kręgi do zarządzania małych państw, które od wieków utraciły praktykę polityczną, trzeba było w krótkim czasie przygotować kadry do zarządzania, najlepszym rozwiązanie jest w takiej sytuacji odwołać się do uczuć narodowych ludności nowo utworzonego regionu. Tą samą metodę stosują dziś nasi okupanci wobec ludności Ukrainy, oni też zaktywizowali elementy nacjonalistyczne, banderowskie, bo jedynie te elementy na terenie krainy U dysponują państwotwórczą ideologią, niezbędną do tworzenia państwa z niczego.

To co się wielu Polakom wydaje, że odzyskali niepodległość, jest piękną iluzją wynikającą z niezrozumienia procesów politycznych. W roku 1918 nie odrodziła się żadna Polska za sprawą patriotów, było dokładnie odwrotnie, to było zapotrzebowanie na patriotów, aby zainscenizować „niepodległość” Polski w krainie, która w latach międzywojennych była prawie kolonią, w zupełności uzależnioną od mocarstw obcych, rodzajem atrapy państwa, jakoś trzeba było zarządzać ludnością, skoro zaborców nie było, która to atrapa bez trudu i bez wywołania większego wrażenia została zdmuchnięta w 1939 roku, przy czym klika, wyznaczona przez siły obce do zarządzania Polakami, wyniosła się szybko do swych zleceniodawców (Londyn) przez Zaleszczyki.

Marsz Niepodległości był i jest parodią, z czego uczestnicy z reguły nie zdają sobie nawet sprawy, że publicznie robi ich się w durniów. Polska nie była niepodległa przez ostatnie przeszło trzysta lat i
nikt nie ma zamiaru zmienić tego stanu rzeczy, co dokumentuje jeden z aktów mieszkańca Wawelu

– https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/#_K

Nie ma najmniejszego znaczenia, czy taki marsz się jutro odbędzie czy nie, to jest wyłącznie impreza propagandowa okupantów, aby mieszkańcy się nie zorientowali, jak dalece sprawy zabrnęły. Taki Marsz Podłości możemy sobie wyobrazić, że zdezorientowani patrioci tworzą ciasny szpaler na trasie pochodu, a w tym szpalerze idą organizatorzy tej iluzji: pokojowiec pana Trumpa Duda,

Kaczyński, … i cała horda pasożytów i pasożydów z Warszawki..

Patrząc na zdjęcie z serwisu Trumpa, stawiamy sobie wręcz pytanie, czy celem tej publikacji nie było pokazać Polakom, jaka swołocz została wyznaczona do zarządzania nimi, czy nie był to w końcu gest ostrzegawczy dla nas. Czy przesłanie nie brzmiało: „Polacy, strzeżcie się tej zarazy, bo u nie takie kanalie, to tylko do czyszczenia ubikacji !”

https://plausi.files.wordpress.com/2018/09/pokojowiectrumpaduda.jpg?w=285&zoom=2