Marek Aleksander Cichocki został laureatem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę “Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” wydaną przez Teologię Polityczną.

Profesor Dorota Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego zasiadająca w kapitule podkreśliła, że nagroda dotyczy książek wydanych w poprzednim roku. “Kapituła kieruje się tym, co w danym roku z nowości wydanych w roku poprzedzającym, najbardziej odpowiada ideałowi – jedynie prawda jest ciekawa – i jednocześnie ma walory estetyczne, a jeśli to możliwe również artystyczne” – powiedziała profesor. Dodała, że nie w każdym roku wychodzi powieść, dlatego brane są pod uwagę również: literatura faktów, poezja i szeroko pojęta eseistyka.

Marek Aleksander Cichocki powiedział, że jego książka dotyczy polskiej historii i kultury, próbuje postawić pytanie – skąd pochodzą źródła polskiej tożsamości. “Polacy są narodem – można powiedzieć – z Północy, ale ich dusza jest ukształtowana tak naprawdę przez korzenie z Południa i to tworzy taką ciekawą mieszankę łacińskich Słowian” – podkreślił. Według niego, ta książka została napisana, aby o tym pamiętać. “My mówimy głównie o Wschodzie i Zachodzie, to nas określa i buduje naszą wyobraźnię przez ostanie 200 lat, ale tak naprawdę fundamentem naszej tożsamości jest Południe, które próbujemy przenieść do naszej Północy” – powiedział.

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza jest przyznawana od 2002 roku polskim autorom za książki w szczególny sposób popularyzujące rodzimą kulturę, historię i tradycję. Została ufundowana w celu upamiętnienia postaci i dzieła Józefa Mackiewicza, wybitego pisarza i działacza politycznego.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Góra/dyd

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.