commonwealth

– Fakt, że doszliśmy do zbieżności poglądów i niemal jednomyślności w sprawie bardzo jasnej deklaracji o zmianach klimatycznych, czyni bardziej prawdopodobnym sukces COP21 – uwża premier Malty Joseph Muscat, nawiązując do rozpoczętej w niedzielę konferencji klimatycznej w Paryżu.

Muscat mówi o ‘niemal jednomyślności’, bowiem ze zgodnych decyzji maltańskiego spotkania wyłamało się jedno państwo. Obradujący zgodzili się, że nie będą informować, który kraj ma inną wizję przyszłości świata, niż tę podyktowaną przez jedne koncerny zamieniające miejsca innych. – Głos jednego z pośród 53 krajów Commonwealth’u (łącznie reprezentującego blisko trzecią część mieszkańców Ziemi) pozostaje praktycznie bez znaczenia. Prawnie także – uznali obradujący.

‘Zobowiązujemy się do wysiłków, by COP21 zaowocował rozwiązaniem trwałym, ambitnym, zrównoważonym, całościowym, zbalansowanym i opartym na zasadach, włączając w to porozumienie prawnie wiążące’ – głosi przyjęta deklaracja.

Uczestnicy maltańskiego szczytu, w tym osobiście brytyjska królowa Elżbieta II, postanowili powołać fundusz w wysokości miliarda dolarów w celu finansowania projektów środowiskowych.

Commonwealth (Wspólnota Narodów, dawniej Brytyjska Wspólnota Narodów) to dobrowolne zrzeszenie niepodległych państw, które niegdyś stanowiły części Imperium Brytyjskiego. Składa się z 53 krajów, wśród których są takie potęgi gospodarcze jak Wielka Brytania czy Kanada, kraje rozwijające się jak Indie, ale też niewielkie wyspiarskie państewka jak Malediwy, Nauru czy Barbados. W ramach działań klimatycznych kraje te mają diametralnie odmienne interesy i możliwości działania.

Source: Malta. Commonwealth (prawie) jednym głosem o klimacie