Taką wersję przedstawił Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) po rozszyfrowaniu i wstępnej analizie danych rejestratora parametrów lotu.

Eksperci MAK twierdzą, że oblodzenie OCP miało związek z wyłączeniem na cały czas trwania lotu ogrzewania wszystkich trzech odbiorników. Przyczyn takiego stanu rzeczy eksperci na razie nie znają. Ich ustalenie wymaga zbadania działań załogi, sprawdzenia systemu ogrzewania pod kątem nieprawidłowości, a także uporządkowania zachowanych fragmentów tych urządzeń.