e-banking

do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln. To wzrosty o odpowiednio 1,3 proc. (k/k) i 6,15 proc. (r/r). Minimalnie zmalała natomiast liczba użytkowników aktywnych, logujących się do swojego serwisu bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu. Na koniec września ich liczba wyniosła 15,71 mln, o 67 tys. mniej niż w połowie ubieglego roku, choć o 414 tys. więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2016 – zmiany o odpowiednio -0,43 proc. kwartalnie i 2,71 proc. w ujęciu rocznym.

W segmencie klientów biznesowych nie zaobserwowano istotnych zmian. Liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. W ujęciu kwartalnym wzrosła o 2 tys. sztuk, osiągając poziom 2,386 mln. Nieco większy wzrost odnotowany został wśród przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących możliwości bankowości internetowej. Ich liczba zwiększyła się w ciągu trzech miesięcy o 8 tys., a w ciągu minionych 12 miesięcy o 48 tys. użytkowników (0,6 proc. kwartał do kwartału i 3,51 proc. rok do roku).

Source: Liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 35 mln