Wydawałoby się, że taka szczytna działalność, związana z szacunkiem do pamięci o wszystkich poległych żołnierzach, nie tylko radzieckich, ale i polskich i to niezależnie od ich barw politycznych, powinna się spotykać jedynie z uznaniem. Otóż w naszym kraju tak już nie jest. Stowarzyszenie „Kursk” jest wprost już oskarżane w rządowej telewizji o służenie rosyjskim interesom.

W niedawnym programie Moniki Gargias — Magazyn Śledczy, zostało przedstawione, obok partii „Zmiana” i członków Komunistycznej Partii Polski, jako element tzw. „wojny hybrydowej” jaką Rosja rzekomo prowadzi przeciwko Polsce. Władze na różny sposób nękają stowarzyszenie, współpracujących z nim wolontariuszy i osobiście jego twórcę Jerzego Tyca, by przeszkodzić mu w jego działalności. On sam dostaje różne mniej lub bardziej anonimowe pogróżki. O problemach tych opowiada w załączonym filmie.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.