Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT oraz przedstawiciele Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych zawarli porozumienie. Zgodnie z nim wprowadzone zostaną duże podwyżki dla personelu pokładowego oraz pilotów.

Jak poinformowała w komunikacie spółka PLL LOT, zarząd oraz przedstawiciele związków zawodowych zawarli porozumienie dotyczące warunków finansowych nowego Regulaminu Wynagradzania. Wzrosnąć mają wynagrodzenia zasadnicze oraz zmienne elementy pensji.

Informacje zarządu PLL LOT potwierdził Piotr Szumlewicz, przedstawiciel strony związkowej. Dodał przy tym, że porozumienie zakłada podwyżkę tzw. części stałej wynagrodzenia personelu pokładowego o około 1 tys. zł.

WARTO WIEDZIEĆ:

One comment

Leave a Reply