Poinformował o tym krajowy Zarząd Zabytków. Czaszka i fragment ręki należące do mężczyzny w wieku 25-40 lat naukowcy nazywają najwcześniejszym ze znanych dowodów materialnych na istnienie takiej tradycji.

„Na czaszce widać dwa wyleczone urazy świadczące o przemocy, która była stosowana wobec zmarłego… oraz ślad uderzenia mieczem, wskutek którego natychmiast nastąpiła śmierć” — opisują znalezisko badacze z Zarządu Zabytków oraz Uniwersytetu Telawiwskiego i Bar-Ilan.

Badanie morfologiczne szczątków pozwala na mówienie o podobieństwie zmarłego do przedstawicieli miejscowych plemion Beduinów, w których środowisku była praktykowana zemsta krwi — uważają naukowcy. „Istnieje tekst z początku XX wieku o tym, że na potwierdzenie wendety zabójca przedstawiał rodzinie czaszkę i prawą rękę ofiary. Właśnie te części ciała znaleziono w ostatnim przypadku” — twierdzą badacze. 

„Ponieważ człowiek zginął wskutek śmiertelnego ciosu i wcześniej miał do czynienia z przemocą, można mówić o tym, że dysponujemy najwcześniejszym dowodem na zemstę krwi” — wyjaśniają.