Istnieje wiele różnych platform internetowych, za pomocą których można łatwo i wygodnie udostępniać duże pliki konkretnej  osobie lub grupie osób. Ogólnie rzecz biorąc, platformy te mają maksymalną pojemność 20 GB danych, obejmujących zdjęcia, pliki audio i wideo. Istnieją również dwa sposoby udostępniania plików: za pośrednictwem wiadomości e-mail lub łatwo dostosowywalnych linków z danej platformy online. Co ciekawe, możesz również udostępniać te cenne treści swoim bliskim w mediach społecznościowych lub znajomym na odrębnym forum. Należy zauważyć, że proces przesyłania plików jest teraz szybszy niż kiedykolwiek wcześniej. Takie platformy internetowe zawsze zaspokajają Twoje służbowe i prywatne potrzeby w zależności od rodzaju danych, które chcesz przesłać.

W rzeczywistości, stali klienci takich platform mogą liczyć na zwiększenie limitu przesyłanych danych. Co więcej, podczas przesyłania plików użytkownik musi znać pewne związane z tym niuanse, które wyjaśnione są poniżej:

  • Na ogół platforma akceptuje wszystkie rozszerzenia plików lub pliki ukryte.
  • Dla użytkownika-gościa obowiązuje limit danych wynoszący 4 GB na transfer, jednakże ten limit danych znacznie wzrośnie, jeśli zostaniesz użytkownikiem premium. W takim przypadku limit wynosi 20 GB.
  • Pliki pozostają online przez okres do 7 dni, jeśli jesteś użytkownikiem-gościem. Jednakże, jako użytkownik premium, będziesz uprawniony do przedłużenia tego okresu. Twój plik pozostanie online przez okres do 30 dni z możliwością dodatkowego przedłużenia tego terminu.
  • Twoja firma może wykonać do pięciu transferów plików w danym dniu. Co więcej, jeśli jesteś użytkownikiem premium, ta liczba może wzrosnąć do nieograniczonej ilości, tzn. możesz udostępniać pliki nieskończoną liczbę razy.
  • Szybkość wysyłania podczas całego procesu przesyłania plików jest ograniczona ze względu na prędkość twojego połączenia. Platforma online nie ponosi odpowiedzialności za niską prędkość wysyłania. W celu zwiększenia prędkości przesyłania plików, wskazane jest wybranie połączenia światłowodowego.

Jeżeli jesteś użytkownikiem-gościem danej platformy online, możesz skopiować, a następnie wkleić określoną listę kontaktów. Jednakże, jeśli jesteś użytkownikiem premium, uzyskasz z tego faktu więcej przywilejów, np. będziesz mógł utworzyć listę kontaktów z samego interfejsu użytkownika.