W Irlandii po raz pierwszy od 50 lat spadła liczba katolików. Według badań Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO), o 73 proc. wzrosła za to liczba osób deklarujących brak wyznania. Spis powszechny z 2016 roku wykazał po raz pierwszy od 50 lat znaczny spadek liczby katolików. O ile jeszcze 5 lat temu wyznanie to deklarowało 84,2 proc. respondentów, to już rok temu było ich 78,3 proc.. Co 8. z nich pochodzi spoza Irlandii.

920x920 (1)

„Patrząc wstecz na wyniki spisów, wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego reprezentowali średnio 89,5 proc. populacji. Wynik taki przypadał na lata 1881-1911. Proporcja ta znacznie wzrosła w 1961 roku – do 94,9 proc.. Od czasu tego szczytu odsetek stale spadał” – informuje irlandzki CSO.

W ostatnich latach znacznie przybyło osób nieutożsamiających się z żadnym wyznaniem, a także Kościoła prawosławnego, apostolskiego i zielonoświątkowego.

W ubiegłym roku osoby bez wyznania stanowiły 10 proc. populacji, w porównaniu do 6 proc. w 2011 r. Byli to najczęściej 26-latkowie. W Dublinie odsetek ten wzrasta do jednej piątej.

Najbardziej katolickim hrabstwem okazało się Offaly (88,6 proc.), a najmniej Dún Laoghaire-Rathdown (69,8 proc.).

2 050 ankietowanych (w tym 84 proc. mężczyzn) w rubryce „wyznanie” wpisało Rycerz Jedi.

Jednocześnie znacznie zwiększyła się w Irlandii ilość muzułmanów. Obecnie jest ich 63,4 tys. w porównaniu do 49,2 w 2011. Średnia wieku wyznawców Allaha wynosi 26 lat i większość z nich mieszka w Dublinie i okolicach. Najczęściej są to osoby żyjące w związkach małżeńskich. Najwięcej z nich stanowią Irlandczycy (55,6 proc.), a następnie Pakistańczycy (11,4 proc.) oraz Brytyjczycy (3,4 proc.).

Według CSO, w ostatnich latach wśród katolików wzrosła także iczba rozwodów – z 3,6 proc. w 2011 do 4,1 proc. w 2016.

Mocną pozycję utrzymuje także Kościół Irlandzki, który miał rok temu 126 tys. wyznawców. Większość z nich stanowili Irlandczycy, a dalej – Brytyjczycy, Polacy i Litwini.

Church of Ireland (irl. Eaglais na hÉireann), czyli Kościół Irlandii to autonomiczna prowincja Kościoła Anglikańskiego. Działa w Irlandii oraz w Irlandii Północnej. Jak inne kościoły anglikańskie uważa się zarówno za katolicki, jak i kościół reformowany. Kościół jest członkiem Wspólnoty Porvoo, grupującej dwanaście Kościołów anglikańskich i luterańskich.

Kiedy Kościół anglikański zerwał związek z papieżem i Kościołem rzymskokatolickim, Kościół Irlandii podobnie poddał się reformacji, trzymając się nowych reguł stał się oficjalnym Kościołem i zatrzymał oficjalne posiadłości kościelne. Podczas gdy większość społeczeństwa została lojalna wobec Kościoła rzymskokatolickiego, tak zresztą jest do dnia dzisiejszego. Zreformowany Kościół Irlandii przejął praktycznie wszystkie oficjalne posiadłości Kościoła i posiada ogromne zbiory architektury religijnej i innych dóbr. Pomimo liczebnej mniejszości Kościół Irlandii był oficjalnym Kościołem w Irlandii do 1 stycznia 1871, kiedy to nastąpiło rozłączenie kościoła od państwa. Na czele rządu stał wtedy William Ewart Gladstone. Dziś Kościół Irlandii jest drugim co do wielkości kościołem w Irlandii po Kościele rzymskokatolickim. Zarządzany jest przez Synod Generalny złożony z kleru i świeckich, podzielony na dwanaście diecezji. Kieruje nim arcybiskup diecezji Armagh, obecnie jest nim Alan Harper. Innym arcybiskupem jest John Neill, arcybiskup Dublina.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply