Krzysztof Bronk – Watykan

W ostatnich dniach doszło wznowienia negocjacji między dwiema partiami. Polityków skłoniła do działania tragedia, jaka rozegrała się 18 kwietnia w Londonderry. Podczas starć demonstrantów z policją zastrzelona została 29-letnia dziennikarka. Odpowiedzialność za jej śmierć wzięła na siebie nowa IRA.

W wydanym wczoraj wspólnym oświadczeniu zwierzchnicy religijni przyznają, że to właśnie ta tragedia i obawa przed eskalacją napięć stała się bezpośrednim bodźcem do podjęcia rozmów. Podkreślają jednak, że już wcześniej podczas spotkań z politykami spotkali się ze szczerą wolą współpracy. Potrzebuje jej przede wszystkim społeczeństwo, a zwłaszcza jego najuboższe warstwy, które cierpią na skutek impasu politycznego.

Wspólną odezwę na rzecz porozumienia w Irlandii Północnej podpisali zwierzchnicy katolików, anglikanów, metodystów i prezbiterianów.