Jutro Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 złotych z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Bohaterem upamiętnionym na piątej monecie z tej popularnej serii jest Henryk Glapiński ps. „Klinga”.

Henryk Glapiński na przełomie 1941 i 1942 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej i został dowódcą plutonu. Następnie był szefem „Ośrodka nr 1” AK miasta Radomska, a pod koniec czerwca 1944 r. zastępcą komendanta miejscowego AK. Aresztowany przez Gestapo w lipcu 1944 r., wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w niespełna rok powrócił do Radomska. Nigdy nie uznał za wyzwolenie sowieckiej okupacji Polski. Działał w jednej z największych antykomunistycznych organizacji – Konspiracyjnym Wojsku Polskim pod pseudonimem „Klinga”. Był także dowódcą Komendy Powiatowej KWP, krypt. „Motor”, a w połowie marca 1946 r. komendant główny KWP Stanisław Sojczyński „Warszyc” mianował go swoim adiutantem. Miesiąc później Glapiński został dowódcą oddziału partyzanckiego Służby Ochrony Społeczeństwa „Motor”, który odpowiadał za działania zbrojne o charakterze specjalnym. Przeprowadził m.in. ataki na posterunki MO w Silniczce i Kobielach Wielkich, podczas których zdobył na okupancie kilkadziesiąt sztuk broni. W kwietniu 1946 r. jego oddział brał udział w akcji na Radomsko, podczas której polscy żołnierze opanowali miejscowy areszt i uwolnili 57 przetrzymywanych tam i torturowanych polskich patriotów. W połowie maja 1946 r. z rozkazu Stanisława Sojczyńskiego odtworzył oddział partyzancki Służby Ochrony Społeczeństwa, który otrzymał nowy kryptonim „Warszawa”. Od tej pory był ścigany przez komunistyczny aparat represji. Zatrzymany podstępem przez podającego się za łącznika gen. Władysława Andersa agenta UB, który zaproponował Glapińskiemu pomoc w ewakuacji na Zachód. 31 sierpnia 1946 r. został aresztowany w Warszawie przez komunistyczny kontrwywiad wojskowy i przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. 17 grudnia 1946 r. wyrokiem nielegalnego, okupacyjnego trybunału – Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi – skazany na karę śmierci. Został zamordowany razem ze Stanisławem Sojczyńskim 19 lutego 1947 r. Wyrok został unieważniony w październiku 1992 r. Szczątki Henryka Glapińskiego „Klingi” do dziś nie zostały odnalezione.

Rewers monety przedstawia wizerunki Henryka Glapińskiego „Klingi”, orła wojskowego, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”. Na awersie, wspólnym dla całej serii, widnieją rozerwane kraty więzienne oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Mariusz Kamieniecki

Source: Henryk Glapiński ps. „Klinga” na monecie NBP