Polish-flag-Getty

‘Grupa Wyszehradzka nie poprze żadnego rozwiązania, które prowadziłby do dyskryminacji lub ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE’ – tej treści oświadczenie wieńczy spotkanie przedstawicieli Polski, Czech, Słowacji i Węgier po dzisiejszym spotkaniu z premierem Davidem Cameronem.

Problem brytyjskich żądań, od których spełnienia zależeć może pozostanie Wielkiej Brytanii w UE, był tematem rozmowy premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polskę reprezentował ambasador) z szefem brytyjskiego rządu przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli.

Najtrudniejsze jest żądanie Londynu dotyczące ograniczenia prawa do zasiłków dla imigrantów z innych krajów UE. Cameron proponuje, by osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii z innych państw unijnych dopiero po czterech latach uzyskiwały prawo do zasiłków związanych z zatrudnieniem albo mieszkalnictwem socjalnym.

– Możemy wesprzeć te elementy propozycji reform Wielkiej Brytanii, które mają potencjał modernizacji UE, zwłaszcza jeśli chodzi o poprawę konkurencyjności i zwiększenie roli narodowych parlamentów. Jednakże Grupa Wyszehradzka uważa, że swoboda przemieszczania się jest jedną z fundamentalnych wartości UE i propozycje w tej sprawie są dla nas sprawą najbardziej wrażliwą – czytamy w oświadczeniu. – Biorąc to pod uwagę, nie wesprzemy żadnych rozwiązań, które prowadziłyby do dyskryminacji lub ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE.

Postulaty Londynu, które nie wywołują kontrowersji, dotyczą wypracowania zasad współpracy między strefą euro a państwami spoza niej, wzmocnienia konkurencyjności, rynku wewnętrznego i ograniczenia ciężarów regulacyjnych oraz zachowania suwerenności państw i zwiększenia roli parlamentów narodowych.

Podczas dzisiejszego szczytu nie zapadnie żadna decyzja w tej sprawie. Przywódcy mają jednak spróbować zbliżyć swoje stanowiska. Decyzja ma zapaść na spotkaniu szefów państw i rządów UE w lutym.

Twarde stanowisko Polski ws. traktowania przez administrację brytyjską Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii jest możliwe dopiero od przegranych przez Platformę Obywatelską wyborów parlamentarnych. Wcześniej rząd polski właściwie godził się na każde żądania bytyjskiego premiera.

Cameron zapowiada, że jeżeli Unia Europejska nie zgodzi się na jego propozycje, rozpisze w Wielkiej Brytanii referendum ws. wystąpienia tego kraju ze Wspólnoty. I będzie orędownikiem wyboru opcji Brexit, czyli wyjścia Zjednoczonegoo Królestwa z Unii Europejskiej.

Source: Grupa Wyszehradzka: Nie, panie Cameron