„Kolejne rozprawy odbyły się 18 marca 2019 roku. Po rozprawach sąd udzielił obu stronom prawa pisemnego skomentowania wyników rozpraw. Ostateczna decyzja może zapaść pod koniec drugiego – na początku trzeciego kwartału 2019 roku” – głosi raport.

Rosyjska spółka dodaje, że Gazprom Export nie zgodził się z wnioskami sądu arbitrażowego w kwestii uprawnień do zmiany formuły ceny według własnego uznania, i 1 października 2018 roku zwróciła się do szwedzkiego sądu z wnioskiem o uchylenie pierwszej decyzji z 29 czerwca 2018 roku.

Podpisany w 1996 roku kontrakt przewiduje dostawy do Polski maksymalnie 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Kontrakt obowiązuje do 2022 roku. W 2012 roku cena gazu dla Polskie zgodnie z tym kontraktem była zmniejszona o 10%.

W 2015 roku PGNiG złożyła pozew do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie domagając się kolejnej obniżki ceny. Zdaniem strony polskiej cena gazu w kontrakcie jest zawyżona i nie odpowiada warunkom rynkowym. Trybunał w Sztokholmie w lipcu wydał cząstkową decyzję w sprawie pozwu PGNiG przeciwko Gazpromowi o rewizji ceny gazu.

Gazprom informował wówczas, że sąd zgodził się z jego dowodami i odmówił polskiej spółce zmiany ceny dostaw gazu. Ale strona polska interpretuje decyzję sądu na własną korzyść. PGNiG informowała, że sąd arbitrażowy uznał dowody spółki i postanowił w cząstkowym wyroku, że w kontrakcie jest przesłanka dająca PGNiG prawo do domagania się obniżki ceny w kontrakcie długoterminowym, na którego podstawie Gazprom dostarcza gaz do Polski.

W październiku Gazprom zaskarżył w Sztokholmie cząstkową decyzję Trybunału Arbitrażowego. Na początku listopada trybunał przeprowadził dodatkowe rozprawy.

Leave a Reply