54f1afc0-a3a2-4b2f-aabb-b918580d2a6e

Celem transakcji jest – jak informuje komunikat banku – dalsza koncentracja banku na wybranych obszarach działalności i ograniczanie złożoności organizacyjnej. BZ WBK S.A. jest częścią Grupy Santander, której strategicznym udziałowcem jest Banco Santander S.A.

Deutsche Bank będzie kontynuować w Polsce działalność poza pionem biznesu detalicznego i business banking, tj. w ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa Klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne, denominowane w walutach obcych.

Deutsche Bank będzie współpracował z klientami, organami nadzoru, pracownikami i innymi interesariuszami nad sprawną realizacją transakcji.

Jednym ze strategicznych celów Grupy Deutsche Bank jest skupienie się na wybranych obszarach biznesowych i ograniczanie złożoności organizacyjnej. Zgodnie z informacjami z marca 2017 r., Deutsche Bank AG modyfikuje swoją strategię w celu wzmocnienia banku i zapewnienia jego dalszego rozwoju. W związku z powyższym, została przeprowadzona analiza struktury i modelu działalności banku w Polsce oraz alternatyw rozwoju, w wyniku której bank podjął decyzję o sprzedaży części pionu detalicznego i business banking w Polsce, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., na rzecz BZ WBK S.A.

Na decyzję o sprzedaży nie miały wpływu wyniki działalności Deutsche Bank Polska S.A.; decyzja została podjęta zgodnie ze strategią Deutsche Bank AG, która ma na celu uproszczenie struktur i zwiększenie efektywności organizacyjnej.

Na podstawie umowy, po finalizacji transakcji (rejestracji podziału), BZ WBK S.A. nabędzie wydzieloną część banku, tj. lokalny biznes detaliczny i business banking Deutsche Bank Polska S.A. oraz dom maklerski DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych denominowanych w walutach obcych. Transakcja wymaga uzyskania zgód KNF, innych zgód regulacyjnych, zgód korporacyjnych, spełnienia innych warunków, a także przygotowań operacyjnych. Naszym celem jest zakończenie transakcji w IV kwartale 2018 r.

Deutsche Bank będzie kontynuować w Polsce działalność poza pionem biznesu detalicznego i business banking, tj. w ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa Klientów posiadających kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych.

Priorytetem będzie sprawne przygotowanie i przeprowadzenie migracji bankowości detalicznej i business banking, a także domu maklerskiego DB Securities S.A., do BZ WBK S.A. w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Finalizacja transakcji planowana jest w IV kwartale 2018 r.

Proces integracji z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska nie będzie wymagał od klientów dodatkowych aktywności. Umowy zawarte przez Klientów Deutsche Bank Polska z dotychczasowym bankiem pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Nie zmienią się również numery przenoszonych rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.

Source: Fuzja. Deutsche Bank oddaje klientów bankowi BZWBK