Teraz nadeszła pora na smartfony, które proponują określać mianem „mobilnej multifunkcji” (mobile multifonction). Dwie poprzednie próby zamiany angielskich słów nie zostały uwieńczone sukcesem.

W ubiegłym roku komisja, która zajmuje się walką o czystość języka we Francji usiłowała zamienić słowa „gamer” i „fake news” na ich francuskie analogi „joueur” i „infox”.

Leave a Reply