Bez rejestracji.    Informacje o forum.

Rosja odwołała się od decyzji ETPC ws. Pussy Riot

Cytat

W lipcu ETPC orzekł, że Rosja naruszyła wiele postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w stosunku do zespołu Pussy Riot i nakazał wypłacenie na jego rzecz ponad 37 tys. euro (po 16 tys. euro Marii Alechinie i Nadieżdzie Tołokonnikowej oraz 5 tys. euro Jekaterinie Samucewicz). Ponadto sąd nakazał wypłacenie jeszcze 11 760 euro na pokrycie kosztów sądowych. Pussy Riot — skandaliczny zespół punkowy z Rosji, którego zamaskowane członkinie w lutym 2012 roku w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie wykonały tzw. modlitwę punkową. Policja zatrzymała trzy osoby — Alechinę, Tołokonnikową i Samucewicz. Chamowniczeski Sąd Rejonowy w Moskwie w sierpniu 2012 roku skazał je na dwa lata kolonii karnej za chuligaństwo. W październiku tego samego roku Moskiewski Sąd Miejski zmienił Samucewicz karę na warunkową. W grudniu 2013 roku Tołokonnikowa i Alechina zostały ułaskawione w związku z 20. rocznicą konstytucji.