Opinie  bez  rejestracji  w Polsce.biz. Twoje  wpisy   ukazują  się  natychmiast  w  „forum”.  Infornacje o forum.

Odpowiedź na wpis: ak imigranci „ubogacili” Paryż. Ze spokojnej dzielnicy zrobili slumsy z zakazem wstępu dla kobiet