„Zarząd ENCJ poinformował polską Krajową Radę Sądownictwa o zwołaniu 17 września w Bukareszcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podejmie decyzję w sprawie Polski. Zarząd zaproponował swoim członkom zawieszenia członkostwa Krajowej Rady Sądowniczej Polski, ponieważ nie spełnia wymogów ENCJ dotyczących niezależności polskiego systemu sądownictwa” — powiedział rozmówca agencji.

We wtorek Komisja Europejska (KE) dała polskim władzom miesiąc na doprowadzenie reformy sądowej do zgodności z wymogami UE. We wtorek KE przesłała polskim władzom „uzasadnioną opinię dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym”, uruchamiając drugi etap procedury dyscyplinarnej wobec Polski. Zdaniem KE pomimo wniesienia szeregu poprawek polskie władze wciąż nie spełniły kluczowych żądań Komisji Europejskiej względem reformy sądowej.