Urządzenie znaleziono niedaleko miejscowości Nowy Świat, zlokalizowanej na obszarze kontrolowanym przez powstańców, 40 kilometrów od Doniecka.

„W tej chwili pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych badają przynależność urządzenia wybuchowego i identyfikują osoby zaangażowane w jego produkcję i instalację” — czytamy w raporcie.

W najbliższy weekend — 11 listopada — w regionie odbędą się wybory szefów i deputowanych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Donbas wielokrotnie podkreślał, że nie jest to sprzeczne z porozumieniami z Mińska, ale Kijów i Bruksela nie zgadzają się z tym.

W Doniecku i Ługańsku oświadczyli, że spodziewają się sabotażu w związku z wyborami i zrobią wszystko, co możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo ludności i obserwatorów podczas głosowania.