Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratuluję. Uważam, ze jesteście posiadaczami wyjątkowych talentów badawczych, czemu wyraz daliście w zgłoszonych do konkursu projektach badawczych – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nagród Diamentowy Grant 2017, które odbyło się w ub. tygodniu.

9b4a8eda73ed48c831c3211b23d094a2

To już VI edycja konkursu, w którym do tej pory nagrodzono 520 młodych naukowców. Nagrody przyznawane są od 2012 roku.

– Nominowany w 1950 r. do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny wybitny polski bakteriolog i immunolog, Ludwik Hirszfeld powiedział, że „Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie” – mówi Gowin. I dalej: – Sukcesy laureatów Diamentowych Grantów pokazują, że o doskonałość naukową warto dbać i że powinna być ona traktowana w sposób wyjątkowy. Warto zrobić wszystko, by coraz więcej młodych badaczy miało ochotę i optymalne możliwości, by ten symboliczny mikroskop wyjąć z szafy.

Podczas gali minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił start VII edycji konkursu.

Diamentowe Granty w liczbach

W szóstej edycji programu wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 milionów na granty dla wybitnie uzdolnionych studentów-naukowców. Nagrodzeni zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. 83 laureatów szóstej edycji konkursu, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów, otrzymają do 220 tys. złotych na realizację samodzielnych projektów badawczych. W trakcie prowadzenia badań będą mogli pobierać wynagrodzenia w wysokości do 2500 złotych miesięcznie. Badania w ramach projektów będą trwały od 12 do 48 miesięcy.

Najwięcej, bo aż 31 laureatów tegorocznego Diamentowego Grantu reprezentowało nauki ścisłe. Ich badania poświęcone będą np. tomografii fal spinowych, iterowanym układom funkcyjnym czy transportowi ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu. 27 laureatów DG reprezentowało nauki techniczne, a 26 nauki humanistyczne i artystyczne. Wśród zwycięskich zgłoszeń tych ostatnich znalazły się badania poświęcone kategorii nowości w polskiej literaturze współczesnej czy rozpadowi wewnętrznych ram dzieła filmowego i technikom deziluzyjnym w kinie współczesnym. Pozostali laureaci reprezentowali nauki społeczne, przyrodnicze i medyczne.

Tytuł doktora… z pominięciem stopnia magistra

Program Diamentowy Grant przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku do 100 najlepszych badaczy uzyskuje grant na własne badania. Zwycięzcy mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Laureat pierwszej edycji konkursu, Michał Grąt, student Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2015 r., zaledwie rok po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Jednym z pierwszych laureatów konkursu, który skorzystał z przyśpieszonej ścieżki rozwoju naukowego i uzyskał stopień doktora jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra, był Mateusz Hołda, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, badający morfologię układu sercowo-naczyniowego. Dr Hołda jest współzałożycielem i kierownikiem działającego od 4 lat przy Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zespołu naukowego HEART – Heart Embryology and Anatomy Research Team i autorem 85 publikacji naukowych.

Dwa miesiące na zgłoszenia

Zainteresowani mają dwa miesiące na zgłoszenie udziału w konkursie. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (dostępnym na stronie osf.opi.org.pl). O przyznanie środków finansowych może ubiegać się jednostka naukowa, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – kontynuować naukę.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply