Jeśli władze rozpisałyby referendum w sprawie wstąpienia Ukrainy do NATO, ideę wsparłoby 47% ankietowanych, a odrzuciłoby 36%. 13% nie potrafiłoby się określić, a 4% Ukraińców wstrzymałoby się od udziału w głosowaniu. Wysoki poziom poparcia dla integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim odnotowywany jest wśród mieszkańców zachodnich regionów kraju (71%), najniższy — na wschodzie kraju (25%).

„Wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej popiera 59% ankietowanych, 26% jest przeciwko, 11% — nie ma zdania na ten temat, 4% wstrzymałoby się od udziału w referendum” — czytamy w komunikacie grupy socjologicznej.

Zgodnie z wynikami sondażu, najwyższy poziom poparcia dla inicjatywy wstąpienia kraju do UE odnotowywany jest wśród mieszkańców zachodnich obwodów (81%), najniższy — na wschodzie (39%). Sondaż był przeprowadzany w dn. 22-30 listopad wśród Ukraińców w wieku ponad 18 lat. W badaniu wzięło udział dwa tysiące respondentów. Margines błędu wynosi nie więcej niż 2,2%.

Leave a Reply