Czy Polska Press wykonało w pełni decyzję warunkową z 2013 roku dotyczącą przejęcia Mediów Regionalnych? Urząd rozpoczął postępowanie i przeprowadził kontrolę. Za niewykonanie decyzji grozi kara 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Daje to łącznie ponad 14,610 mln euro kary dla niemieckiego potentata na rynku mediów.

arnitika-ta-germanika-mme-gia-tin-trimeri_4.w_l

W październiku 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Polska Press (dawniej Polskapresse) wyłącznej kontroli nad spółką Media Regionalne po spełnieniu przez Polska Press określonych warunków.

Urząd nakazał wówczas niemieckiemu wydawcy, by w ciągu roku od wydania decyzji sprzedał niezależnemu podmiotowi Dziennik Wschodni oraz domeny: dziennikwschodni.pl i e-dziennikwschodni.pl. W szczególności dotyczyło to prawa własności do tytułu i stron internetowych oraz do znaków towarowych.

We wszczętym postępowaniu sprawdzającym UOKiK kontroluje, czy spółka Polska Press wykonała nałożony warunek, przede wszystkim, czy nie pozostaje z podmiotem wydającym sprzedany tytuł w zależnych od siebie relacjach handlowych.

– Analizujemy materiały zebrane podczas kontroli, którą przeprowadziliśmy m.in. w siedzibie Polska Press. Sprawdzamy, czy spółka faktyczne wykonała nasze zalecenia sprzed czterech lat – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zgodnie z przepisami, maksymalna sankcja za niewykonanie decyzji może wynieść 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Ponadto urząd może nakazać podział przedsiębiorstwa, które powstało na podstawie zgody wydanej w wyniku udowodnionego oszustwa przedsiębiorców.

Wydając decyzję dotyczącą połączenia kilku podmiotów, urząd zawsze ocenia, czy na rynku po dokonaniu transakcji zostaną na tyle silni konkurenci, że połączona firma nie będzie mogła wykorzystywać kontrahentów i konsumentów. W obecnym systemie prawnym UOKiK nie może jednak sprawdzić, czy połączenie narusza inne przepisy np. bezpieczeństwa.

Zdaniem prezesa UOKiK, połączenia na rynkach ważnych dla gospodarki państwa powinny być oceniane nie tylko pod kątem ekonomicznym przez urząd antymonopolowy, ale powinny być sprawdzane równolegle przez inne wyspecjalizowane ograny. W przypadku mediów sytuację determinuje Konstytucja, która w znacznej części tego obszaru zadanie to powierza KRRiT.

– Chcemy chronić narodową gospodarkę, dlatego nowe rozwiązania prawne potrzebne są w sektorach kluczowych dla kraju, takich jak: media, bezpieczeństwo, energetyka – mówi Marek Niechciał.

Zakres uprawnień, jaki miałby być przyznany poszczególnym organom, wymaga szczegółowych konsultacji. UOKiK jest zainteresowany ścisłą współpracą przy procedowanych rozwiązaniach.

Polska Press (medialnie – Polska Press Grupa, dawniej Grupa Wydawnicza Polskapresse) to polska grupa wydawnicza wchodząca w skład niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau.

Do grupy Polska Press należą: Dziennik Polski, Echo Dnia, Express Ilustrowany, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Głos Dziennik Pomorza (Głos Koszaliński, Głos Pomorza, Głos Szczeciński), Kurier Poranny, Nowa Trybuna Opolska, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Nowości Dziennik Toruński, Express Bydgoski, tygodniki Autogiełda Wielkopolska, Fakty Jasielskie, Fakty Kościańskie, Fakty Nyskie, Fakty Ostrowieckie, Gazeta Pleszewska, Gazeta Wojewódzka, Głos Międzyrzecza i Skwierzyny, Jarmark, Kramik Plus, Kurier Gdyński, Moto Express, Motojarmark, Nowiny Goleniowa i Nowogardu, Nowiny Podlaskie, Nowiny Sokólskie, Nowiny Suwalskie, Panorama Kłodzka, Panorama Legnicka, Panorama Świdnicka, Panorama Wałbrzyska, Tydzień międzychodzko-sierakowski, Tygodnik Dzień za Dniem, Tygodnik Lipnowski, Tygodnik Miastecki, Tygodnik Ostrołęcki, Życie Krotoszyna, miesięcznik Nasza Historia, dwumiesięcznik Motosalon oraz dodatki telewizyjne Super Tele, Tele Magazyn, Tele Program, TV Pilot i pismo bezpłatne Nasze Miasto.

Polska Press jest również właścicielem internetowych serwisów informacyjnych: Dziennik Łódzki, Dziennik Polski, Dziennik Zachodni, Echo Dnia, Gol24.pl, Express Ilustrowany, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Krakowska, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Wrocławska, Gazeta Współczesna, Głos Dziennik Pomorza (Głos Koszaliński, Głos Pomorza, Głos Szczeciński), Głos Wielkopolski, Grupa e-budownictwo.pl, Kurier Poranny, Motofakty, Nasze Miasto, Natablicy.pl, Nowa Trybuna Opolska, Dziennik Bałtycki, Kurier Lubelski, StrefaAGRO.pl, StrefaBiznesu.pl, Tele Magazyn, Tygodnik Ostrołęcki, Wiadomości24.pl, Nowości Dziennik Toruński, Express Bydgoski, polskatimes.pl, internetowych serwisów ogłoszeniowych – Gratka.pl, Regiodom.pl, RegioMoto.pl, Regiopraca.pl oraz internetowych serwisów usługowych: Coigdzie.pl, Gruper.pl, Langloo.com.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły