Wybuch Wezuwiusza jest jedną z największych katastrof w historii, w rezultacie której żywioł w ciągu dwóch dni zniszczył starożytne miasta Pompeje, Herkulanum i Stabie, położone najbliżej podnóża wulkanu.

Naukowcy zbadali kości zmarłych w mieście Herkulanum i stwierdzili, że ich śmierć była natychmiastowa. Na kościach i czaszkach ofiar znaleźli czerwony i czarny osad mineralny. Analiza chemiczna substancji pokazała, że zawiera on dużo żelaza i jego tlenków.

Zdaniem specjalistów to znalezisko świadczy o tym, że krew ludzi wrzała i momentalnie zamieniała się w parę. „Taki efekt to wynik jednoczesnego, bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur i wewnątrzczaszkowego ciśnienia pary, wywołanego zagotowaniem się cieczy w mózgu, i w konsekwencji wybuchu czaszki” — piszą w swoim artykule.

Oprócz tego, jak podkreślili badacze, w czasie erupcji wielu mieszkańców tych miast próbowało schronić się przed lawą o temperaturze od 200 do 500 stopni Celsjusza w strefie nadbrzeżnej, jednak wszyscy znaleźli się w pułapce i zginęli.