Source: Co to jest i jak powstaje ginekomastia gruczołowa?

Ginekomastia to powiększenie sutka u mężczyzn, które następuje w wyniku rozrostu tkanki gruczołowej, tłuszczowej lub włóknistej. Powiększenie to może, ale nie musi być symetryczne, dojść może także do nadmiernego wzrostu tylko jednego z gruczołów piersiowych.

Przyczyny rozwoju ginekomastii gruczołowej

ginekomastiaGinekomastia jest najczęstszą chorobą sutka u mężczyzn. Najczęściej można ją stwierdzić u mężczyzn i chłopców w okresie niemowlęcym, ale w tym przypadku jej rozwój jest fizjologią, a nie patologią – nazywamy ją zatem ginekomastią fizjologiczną. W okresie dojrzałości występowanie ginekomastii związane może być z przetrwałym nadmiernym rozrostem sutka w latach wcześniejszych, skutkiem ubocznym działania niektórych leków czy objawem toczącego się procesu chorobowego. Czasami powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzny jest idiopatyczne, co oznacza , że przyczyna tego schorzenia pozostaje nieustalona.

 

Wyróżnić możemy w zależności od dominującej komponenty tkankowej ginekomastię gruczołową i ginekomastię tłuszczową. Rozwój ginekomastii tłuszczowej najogólniej związany jest z otyłością, która to występuje coraz częściej u mężczyzn i w coraz to młodszym wieku. Wzrost masy tkanki tłuszczowej w obrębie całego ciała powiązany jest z nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej również w okolicach gruczołów piersiowych.

Ginekomastia gruczołowa związana jest natomiast zazwyczaj z zaburzeniami hormonalnymi, inaczej endokrynologicznymi i może towarzyszyć rozwojowi poważnych chorób. Sytuacje i stany, które są przyczyną zwiększonego stężenia aktywnego biologicznie żeńskiego hormonu płciowego – estradiolu w stosunku do testosteronu mogą powodować nadmierny rozrost tkanki gruczołowej sutka. Jak mówi dr n. med. Małgorzata Kolenda: ,,Rozrost tkanki gruczołowej może towarzyszyć również wielu chorobom genetycznym i endokrynologicznym.”.

W nadczynności tarczycy dochodzi w wątrobie do wzmożonej syntezy tzw. białka SHBG (sex hormone binding globulin). Białko to silniej wiąże się z testosteronem, niż z estradiolem w wyniku czego dochodzi do spadku stężenia wolnego testosteronu we krwi pacjenta. Zwiększony stosunek estradiolu do testosteronu powodować może rozwój ginekomastii.

U osób nadużywających alkoholu, u których rozwija się marskość wątroby dochodzi do spowolnienia i zmniejszenia metabolizmu estrogenów przez ten narząd. Upośledzony metabolizm i wydalanie estrogenów występować może również w przewlekłej niewydolności nerek. Skutkuje to zwiększonym stężeniem estradiolu w surowicy krwi chorego.

Rozwój nowotworów, które biosyntetyzują estrogeny np. guzy jądra takie jak sertolioma czy leydigioma odpowiadać mogą za rozwój ginekomastii gruczołowej u chłopców i mężczyzn.

Stosowanie przewlekłe niektórych leków może prowadzić do stopniowego rozwoju ginekomastii. Jednym z takich preparatów jest spironolakton – lek moczopędny stosowany m.in. niewydolności serca. Jednym z jego działań niepożądanych jest właśnie nadmierny rozwój gruczołów sutkowych. Również stosowane w dopingu niektóre substancje o działaniu androgennym mogą uleć w organizmie przekształceniu w estrogeny- powodować mogą zatem nadmierny wzrost gruczołów piersiowych u mężczyzn.

Wspomniana wcześniej otyłość ma również wpływ na rozwój ginekomastii gruczołowej. Enzym aromataza, którego funkcja polega na przekształcaniu androgenów w estrogeny znajduje się w zwiększonej ilości w tkance tłuszczowej. Zatem u otyłych mężczyzn poza nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej w sąsiedztwie gruczołu piersiowego dochodzi do wzrostu stężenia żeńskich hormonów płciowych, które również wpływają na nadmierny rozwój gruczołu sutka. U mężczyzn, u których pojawi się ten problem (więcej informacji na ten temat: https://www.tourmedica.pl/artykuly-medyczne/leczenie-ginekomastii-w-polsce/) leczenie ginekomastii uzależnione jest przede wszystkim od odmiany choroby (ginekomastia gruczołowa, tłuszczowa lub mieszana) oraz od jej podłoża.
// < ![CDATA[ //