Większość ankietowanych oświadczyła, że żywność jest „kłopotliwym” obszarem wydatków. 27% respondentów przyznało, że ma „pewne” bądź „duże” problemy związane z możliwością codziennego spożywania świeżych warzyw i owoców, natomiast 22% uczestników sondażu stwierdziło, że nie zawsze jest w stanie kupować ryby raz w tygodniu. Co gorsza co najmniej co piąty Francuz ma trudności ze zdrowym odżywianiem się trzy raz dziennie. Dla 19% Francuzów ciężarem finansowym jest opłata szkolnych śniadań i obiadów dla dzieci. Mięso, którego spożycie we Francji w ciągu 10 lat spadło o 12% nie stanowi problemu finansowego jedynie dla 17% ankietowanych.

Sondaż takie pokazał, że 39% Francuzów już żyło w warunkach ubóstwa, co o 2% więcej w porównaniu z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku. Mimo że coraz więcej Francuzów jest w stanie robić niewielkie oszczędności tylko jedna trzecia z nich potrafi równoważyć dochody i wydatki, 14% ankietowanych podkreśla, że brakuje im środków do życia. Zdecydowana większość Francuzów jest przekonana, że ich dzieci będą „bardziej narażone na ubóstwo niż oni sami” — pisze Le Figaro.